Rocket lift-off
Aerotech Arreaux lyfter från rampen. 0-850 km/h på 1.5 sekunder.

LBE, eller Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (SFS 2010:1011) reglerar tillståndsprocessen för hantering och förvaring av explosiv varor och MSBFS 2019:1 styr hur lagen ska appliceras. Alla pyrotekniska varor faller under denna lagstiftning och kräver tillstånd, såvida de inte är undantagna tillståndsplikt (se bilaga 1, MSBFS 2019:1).

Mer info om tillstånden för explosiva varor finns att läsa här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/tillstand-for-brandfarliga-och-explosiva-varor/

Vanliga frågor och svar

 1. Jag vill använda pyrotekniska handgranater, vad behöver jag göra?

  • Du behöver vara registrerad som antingen föreståndare eller deltagare på ett LBE tillstånd, det vill säga ett tillstånd enligt lagen för brandfarliga och explosiva varor som ger en behörighet att använda och förvara pyroteknik. För att bli föreståndare krävs dessutom en D-utbildning för de produkter du ska använda. Tillståndet sökes hos kommunen där verksamheten ska ske, oftast skötts detta av räddningstjänsten. Tillståndet kostar oftast mellan 4-7000 kr, plus avgiften för D-utbildning och skåp för korrekt förvaring. Sök på ”LBE tillstånd” och namnet på din lokala räddningstjänst, så får du antagligen upp mer information och priser.

 2. Vi har en förening som vill bedriva aktiviteter där vi använder pyrotekniska granater, vad behöver vi göra?

  1. Samma process som i punkt 1, men enbart ett fåtal personer behöver söka som föreståndare (och ta D-utbildning). Resten av deltagarna registrerar sig som ”deltagare” när ni ansöker om LBE-tillståndet. Då görs en kontroll på personens brottsregister, innan tillståndet utfärdas. När nya medlemmar tillkommer måste dessa registreras, i Stockholm kostar detta ca 2000 kr per registrering (som kan omfatta många personer).

 3. Jag har vapenlicens, och får förvara krut och ammunition hemma. Får jag använda pyrotekniska handgranater?

  • Svar NEJ. Ingen koppling finns mellan vapenlicens och LBE-tillståndet. Samma process som i punkterna ovan. Olika lagar styr de olika tillstånden.

 4. Det här låter inte rimligt, vad kan jag eller vi göra för att få igenom bättre regler?

  1. Skriv till MSB! Beskriv problematiken och hur orimlig processen är https://www.msb.se/sv/om-msb/kontakta-oss/

 5. Jag vill ansöka om LBE-tillstånd, hur kommer jag igång?

  • Maila oss på pyro@vanntech.se, så tar vi fram en offert beroende på hur omfattande tillståndet är.

Vid frågor eller offert skicka mail till pyro@vanntech.se

Förvaring av pyroteknik P1, P2.
Förvaring av pyroteknik i kategori P1 och P2.

Vanntech AB

Org nr 559297-9172

Godkänd för F-skatt

Styrelsen säte är i Stockholm